Ua noa ns nā kāne a me nā wāhine ns lawa ai nā makahiki , ka masculine ‘ ana a me ka ho ’ okumu ‘ ana i ‘ ohana , me ke kaupalena ‘ ole ‘ ia ma muli o ko lāua lāhui , ke aupuni , a ns ‘ ole ko lāua ho ’ omana .

You are watching: What does kane mean in hawaiian


Men and women that full period , without any limitation as result of race , nationality or faith , have the right to marry and also to discovered a family .
Ua noa i nā kānaka apau ke kūlana nohona e pono ai ke ola ona a me kona ‘ ohana , ‘ o ia ho ’ ns , ‘ o ka mea ‘ ai , ka lole , ka hale , ka lawelawe olakino , a me nā lawelawe kaiāulu e pono ai , a e mālama ‘ ia ho ’ i i ka wā pō ’ ino o ka nele ns ka hana ‘ ole ka ma ’ i , ke kīnā , ka nohona kāne make o nā wāhine , ka wā ‘ elemakule , a me nā pō ’ ino ‘ ē a ’ e e kau mai ana i hiki ‘ ole ke ‘ alo a ’ e .
Everyone has actually the best to a traditional of living enough for the health and also well-being the himself and also of his family members , consisting of food , clothes , housing and also medical care and also necessary social solutions , and the ideal to security in the event of joblessness , sickness , handicap , widowhood , old age or other absence of livelihood in circumstances past his control .
‘ Oiai , ua hō ’ oia ka po ’ e o Nā Aupuni Hui Pū la ma o ka Palapala Ho ’ ohui lā , i ka hilina ’ ns i ke kumu kahua o nā pono kīvila o kānaka , i ka hanohano a me ka waiwai o kānaka , a me ke kau like ‘ ana o nā pono kīvila ma luna o ke kāne a me ka wahine , a i ho ’ oholo ho ’ i e alu prefer i ka ho ’ opi ’ ns ‘ ana i ke kūlana o ka nohona kanaka o ke ao noa a ,
Whereas the individuals of the joined Nations have in the Charter reaffirmed their belief in fundamental human rights , in the dignity and worth that the human being person and also in the equal legal rights of men and women and also have established to promote social progression and better standards that life in larger freedom ,
Ua noa i nā kānaka apau loa nā pono kīvila ns helu ‘ ia ma kēia Hō ’ ike , me ka ho ’ okae ‘ ole ns ka lāhui , ns ka wai ho ’ olu ’ u o ka ‘ ili , i ke kāne a i ‘ ole ka wahine ka ‘ ōlelo , ka ho ’ omana , ka mana ’ o politika a me nā mana ’ o ‘ ē a ’ e , ka ‘ āina a pilina paha i hānau ‘ ia ai , ka waiwai , ke kūlana hanauna a me nā kūlana ‘ ē a ’ e .

See more: Do You Know How To Say Basil In Italian And 15 More Useful Words


Everyone is licensed has been granted to all the rights and freedoms set forth in this explanation , without difference of any kind , such as race , color , sex , language , religion , politics or various other opinion , nationwide or social origin , building , birth or other status .
The most well-known queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M